LinuxBox zastosowanie w sieci ISP

Kilka ważniejszych wariantów rozwiązania sieci z systemem LinuxBox

1.) Sieć typu plain serwer dhcp, autoryzacja mac przy pomocy netfiltra, podział pasma QoS (Podstawowa konfiguracja sieci LAN).
plain
Zastosowanie
W firmach, przedsiębiorstwach, małe sieci ISP
Zalety

 • centralna administracja
 • nie ma konfliktów adresów IP
 • efektywne wykorzystanie dostępnej puli adresów
 • po stronie klienta brak dodatkowych konfiguracji

Wady

 • brak autoryzacji, adres MAC można zmienić
 • problem jeśli w sieci jest więcej niż jeden serwer DHCP

2.) Sieć typu VLAN serwer dhcp, autoryzacja mac przy pomocy netfiltra, podział pasma QoS (Konfiguracja sieci LAN oparta o VLAN).
vlan
Zastosowanie
W firmach, przedsiębiorstwach, sieci ISP
Zalety

 • centralna administracja
 • nie ma konfliktów adresów IP
 • efektywne wykorzystanie dostępnej puli adresów
 • po stronie klienta brak dodatkowych konfiguracji
 • każdy segment sieci za osobnym VLAN
 • w razie problemu na sieci przeszukujemy tylko konkretny VLAN

Wady

 • brak autoryzacji, adres MAC można zmienić
 • problem jeśli w sieci jest więcej niż jeden serwer DHCP

3.) Sieć typu routing OSPF, centralny serwer radius, autoryzacja login/password (opcjonalnie MAC adres), podziała pasma centralnie lub przy pomocy serwerów PPPoE.
ospf
Zastosowanie
W dużych sieciach ISP
Zalety

 • centralna administracja
 • nie ma konfliktów adresów IP
 • bardzo efektywne wykorzystanie adresów IP
 • praktycznie brak możliwości podszywania po inny adres w sieci
 • w razie problemu na sieci przeszukujemy tylko konkretnego klienta lub serwer PPPoE
 • korzystanie z zasobów wymaga logowania się do sieci przy pomocy login i password

Wady

 • bardziej skomplikowana konfiguracja szkieletu sieci
 • po stronie klienta konfiguracja połączenia PPPoE
Top