LinuxBox zastosowanie w sieci ISP

Kilka ważniejszych wariantów rozwiązania sieci z systemem LinuxBox

1.) Sieć typu plain serwer dhcp, autoryzacja mac przy pomocy netfiltra, podział pasma QoS (Podstawowa konfiguracja sieci LAN).
plain
Zastosowanie

W firmach, przedsiębiorstwach, małe sieci ISP

Zalety

centralna administracja

nie ma konfliktów adresów IP

efektywne wykorzystanie dostępnej puli adresów

po stronie klienta brak dodatkowych konfiguracji

Wady

brak autoryzacji, adres MAC można zmienić

problem jeśli w sieci jest więcej niż jeden serwer DHCP

2.) Sieć typu VLAN serwer dhcp, autoryzacja mac przy pomocy netfiltra, podział pasma QoS (Konfiguracja sieci LAN oparta o VLAN).
vlan
Zastosowanie

W firmach, przedsiębiorstwach, sieci ISP

Zalety

centralna administracja

nie ma konfliktów adresów IP

efektywne wykorzystanie dostępnej puli adresów

po stronie klienta brak dodatkowych konfiguracji

każdy segment sieci za osobnym VLAN

w razie problemu na sieci przeszukujemy tylko konkretny VLAN

Wady

brak autoryzacji, adres MAC można zmienić

problem jeśli w sieci jest więcej niż jeden serwer DHCP

3.) Sieć typu routing OSPF, centralny serwer radius, autoryzacja login/password (opcjonalnie MAC adres), podziała pasma centralnie lub przy pomocy serwerów PPPoE.
ospf
Zastosowanie

W dużych sieciach ISP

Zalety

centralna administracja

nie ma konfliktów adresów IP

bardzo efektywne wykorzystanie adresów IP

praktycznie brak możliwości podszywania po inny adres w sieci

w razie problemu na sieci przeszukujemy tylko konkretnego klienta lub serwer PPPoE

korzystanie z zasobów wymaga logowania się do sieci przy pomocy login i password

Wady

bardziej skomplikowana konfiguracja szkieletu sieci

po stronie klienta konfiguracja połączenia PPPoE