LMS / iLMS Smokeping

Generator plików konfiguracyjnych dla statystyk Smokeping

Generator został napisany w języku skryptowym Perl generuje on pliki konfiguracyjne dla projektu statystyk Smokeping. Aby dodać poszczególne IP z naszej sieci do statystyki wystarczy w edycji komputera lub w edycji urządzenia sieciowego zaznaczyć opcję Smokeping, po zapisaniu automatycznie wykres dodaje się do statystyk.

Przykładowy wykres Smokeping
smokeping

Smokeping to nie tylko wykresy, ale także może służyć jako system ostrzegania, gdy któreś urządzenie na sieci ulegnie awarii, automatycznie zostanie wysłany mail lub SMS. w ramach rozwoju będę dodawać poszczególne opcje konfiguracyjne programu Spokeping, aby w pełni szło nim sterować po interfejsie graficznym LMS / iLMS.