System ISP Manager

Czym jest System ISP Manager

System ISP Manager to zaawansowany system do obsługi sieci Internetowych ISP. Autorskie oprogramowanie firmy EMS Project Michał Sztandera. Oprogramowanie w pełni współpracuje z projektem LinuxBox.

Kilka ważniejszych funkcji zarządzania siecią.

Automatyczne zarządzenie serwerem DHCP

Dodawanie, usuwanie, edycja interfejsów sieciowych (LAN, WAN, VLAN, Bridge, Tunnel), stan: włącz, wyłącz

Dodawanie, usuwanie, edycja sieci, możliwość dodawania własnych atrybutów, stan: włączony, wyłączony, ograniczony

Dodawanie, usuwanie, edycja urządzenia sieciowego (komputer klienta, urządzenia szkieletowe sieci), stan włącz, wyłącz, zablokuj

Dodawanie, usuwanie, edycja taryf dla klientów stan włącz, wyłącz

Autoryzacja urządzeń sieciowych na podstawie MAC adresu lub PPPoE ze wsparciem serwera FreeRadius

Zaawansowane sterowanie Firewall

Konfiguracja i sterowanie usługami routera: serwer NTP, SNMP, Bind, PPPoE, FTP

Wysyłanie powiadomień poprzez przekierowanie HTTP

Tworzenie własnych szablonów powiadomień przykład: płatność, spam, informacja, blokada

Obsługa wielu routerów w jednej lub kilku lokalizacjach

Możliwość współpracy z wieloma platformami Linux, Mikrotik, i inne

Statystyki ruchu sieciowego

Przekierowanie portów i IP dla urządzeń sieciowych

Obsługa NAT i NAT 1:1

Unikalność adres MAC w obrębie routera lub interfejsu sieciowego.

Pełna historia skasowanego klienta, komputera taryfy, finansów, faktur, umów.

System i działanie

Przygotowany został specjalnie system LinuxBox do współpracy z ISP Manager, wszystkie funkcje systemu przygotowane są tak aby w łatwy i przyjemny sposób zarządzać siecią i osprzętem sieciowym. Zasada jaka została tu przyjęta to brak przeładowań: kolejki prędkości, aktywacji klienta, znana i doceniana zasada wszystkim z oprogramowania Mikrotik, tyle że w sposób bardzo uproszczony. Funkcjonalność oprogramowania polega na tym iż osoba nie znającą się na pracy sieci, może w łatwy sposób zarządzać klientem. Podział pasma jest realizowany w oparciu o filtry mieszające, które znacznie zwiększają wydajność sprzętu, przy dużej ilości klientów w sieci. Do aktywacji klientów wykorzystywane jest IPSET które działa na zasadzie tablicy i tak samo ma duży wpływ na pracę całej sieci i systemu. Kolejną zaletą systemu jest to że baza całej sieci ISP, znajduję na osobnej maszynie do tego celu przeznaczonej. Rozwiązanie to umożliwia nam komfortową obsługę wielu routerów w jednej sieci, lub w różnych lokalizacjach, bo konfiguracja poszczególnej sieci jest przypisana w ISP Manager do konkretnego routera i system sam wykrywa na który router wysłać gotową konfiguracja.

Demo ISP Manager

Demo ISP Manager dostępne jest tu: ISP Manager
Dostęp do ISP Manager Użytkownik Demo Hasło: demo123